O NÁS

Z historie ......


Historie lesního majetku obcí Trhové Sviny a Besednice sahá do třicátých let minulého století.
Po dohodě obou obcí bylo rozhodnuto získat do vlastnictví část majetku, který byl na základě zákonů z roku 1919 a 1920 odebrán ve prospěch čs. státu velkostatkáři hraběti Karlu Buquoyovi z Nových Hradů.

30.září 1932 byl určen poměr plochy lesů, o které se budou obě obce dělit a týmž poměrem se budou podílet na kupní ceně a hospodářské správě. Byl určen poměr 65 pro Trhové Sviny a 35 pro Besednici.

Po roce 1938, z důvodu zabírání českého pohraničí, byl ustanoven nad majetkem dohled německé okupační správy.

Určitý vliv obcí na lesní majetek se obnovil v letech 1945 až 1951 a pokračoval až do roku 1991. V tomto období na majetku hospodařily Jihočeské státní lesy- lesní závod Kaplice a Nové Hrady.

Po roce 1991 ...


Ve dnech 26. a 27. srpna 1991 byla obnovena společná lesní správa obecních lesů obcí 
Trhové Sviny a Besednice  a 1.ledna 1992 zahájila svoji činnost. Lesním správcem byl ustanoven p. Jiří Kříha.

V roce 2000 obě obce založily nový právní subjekt - Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o., který v současné době obhospodařuje lesní majetek obcí pod vedením odborného lesního hospodáře p. Rostislava Vacíka.