SLUŽBY

Služby

Naše dlouhodobě zavedená lesnická firma vám nabízí:

TĚŽEBNÍ ČINNOST  :  
- těžbu předmýtní a mýtní pomocí JMP či harvestorové technologie včetně přibližování dříví UKT, SLKT, malotraktorem a včetně úklidu klestu

PĚSTEBNÍ ČINNOST
 - příprava ploch před zalesněním (mechanická i chemická) i pro přirozenou obnovu
 - odstranění klestu a těžebních zbytků (na hromady, pálením, popř. štěpkováním)
 - zalesnění včetně zpracování projektové dokumentace zahrnující nákup vhodného sadebního materiálu s listem jeho   původu
 - ochrana porostu proti buření (mechanicky i chemicky)
 - ochrana porostu proti škodám zvěří (celoplošně- oplocenky, individuálně- plasty, oplůtky, zimní i letní nátěr proti okusu
 - ochrana proti hmyzím škůdcům (aplikace feromonových lapačů a lapáků, postřiky chemickými přípravky) 
 -  výchova lesních porostů (prostřihávky, prořezávky, probírky)

OBCHOD SE  DŘEVEM : 
- nákup a prodej dříví 
- nákup a prodej biomasy

ZAMĚŘENÍ POZEMKU POMOCÍ GPS


 ODBORNÁ PORADENSKÁ ČINNOST VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ POVOLENÍ K TĚŽBĚ A MOŽNOSTI DOTACÍ,
 SLUŽBA ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE

 VÝKUP LESNÍHO POROSTU VČETNĚ POZEMKU